اخبار روز 1395/5/16
برگزاری کارگاه فرهنگی ویژه اعضاء هیات علمی با عنوان تخلف و تقلب در پژوهش برگزاری کارگاه فرهنگی ویژه اعضاء هیات علمی با عنوان تخلف و تقلب در پژوهش کارگاه تخلف و تقلب در پژوهش ویژه اعضاء محترم هیات علمی دانشگاه، توسط آقای دکتر علی محمد مصدق راد عضو هیات علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران از سوی معاونت فرهنگی دانشگاه ، عصر روز چهارشنبه 13 مردادماه 1395 در تالار G6 ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار گردید.