اخبار روز 1395/5/6
برگزاری دومین کارگاه مهندسی فرهنگی در معاونت فرهنگی دانشگاه برگزاری دومین کارگاه مهندسی فرهنگی در معاونت فرهنگی دانشگاه به همت معاونت فرهنگی دانشگاه قسمت دوم کارگاه مهندسی فرهنگی روز چهارشنبه ششم مرداد با حضور جمع عدیدی از کارکنان واحدهای تابعه دانشگاه در محل تالار ستاد مرکزی دانشگاه برگزار گردید