اخبار روز 1395/4/15
چاقوی تیز داعش بر گلوی آل سعود چاقوی تیز داعش بر گلوی آل سعود «داعش» این روزها دوست و دشمن نمی شناسد و چاقوی تیز آن حتی گلوی حکومت عربستان و شاهزادگان سعودی را می فشارد و کشور عربستان را به آماج حملات این گروه مبدل کرده است.