اخبار روز 1395/4/6
به مناسبت سالروز شهادت امام علی ابی ابیطالب علیه السلام به مناسبت سالروز شهادت امام علی ابی ابیطالب علیه السلام عامر بن واثله گفت: زمانی که خلافت ظاهری به امیرالمؤمنین علی (ع) رسید، مردم را برای بیعت با خود جمع کرد و از جمله کسانی که قصد بیعت با آن جناب را داشت عبدالرحمن ابن ملجم مرادی بود، چون به عنوان بیعت با آن حضرت حضور پیدا کرد....