اخبار روز 1395/3/11
اسامی برندگاه مسابقه مبعث 95 اسامی برندگاه مسابقه مبعث 95 معاونت فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران ضمن تشکر از حضور فراگیر شرکت کنندگان، اسامی برگزیدگان مسابقه کتابخوانی به مناسبت مبعث حضرت رسول اکرم (ص) از کتاب "سیری در سیره نبوی" استاد مرتضی مطهری شرح ذیل اعلام می کند: