اخبار روز 1395/3/10
دومین جلسه معاونین فرهنگی و دانشجوئی در خرداد ماه برگزار شد دومین جلسه معاونین فرهنگی و دانشجوئی در خرداد ماه برگزار شد دومین جلسه معاونین فرهنگی و دانشجوئی دانشکده ها روز دوشنبه دهم خرداد از ساعت 10تا12 در محل سالن شورای معاونت فرهنگی دانشگاه برگزار گردید
لغو شدن کارگاه امام، تولید علم و پژوهش لغو شدن کارگاه امام، تولید علم و پژوهش کارگاه امام، تولید علم و پژوهش ویژه اساتید هیئت علمی برگزار نمی گردد