اخبار روز 1395/3/8
برگزاری دومین قسمت کارگاه مهدویت و ظهور در تمدن نوین اسلامی ویژه اساتید هیئت علمی برگزاری دومین قسمت کارگاه مهدویت و ظهور در تمدن نوین اسلامی ویژه اساتید هیئت علمی دومین قسمت کارگاه مهدویت و ظهور در تمدن نوین در روز چهارشنبه پنجم خرداد از ساعت 14 لغایت 16 با حضور جمعی از اساتید واحدهای تابعه دانشگاه برگزار شد
برگزاری دومین قسمت کارگاه مهدویت و ظهور در تمدن نوین اسلامی ویژه کارکنان برگزاری دومین قسمت کارگاه مهدویت و ظهور در تمدن نوین اسلامی ویژه کارکنان دومین قسمت کارگاه مهدویت و ظهور در تمدن نوین اسلامی در روز چهارشنبه پنجم خرداد از ساعت 10 لغایت 12 صبح با حضور جمعی از کارکنان واحدهای تابعه دانشگاه برگزار شد.