اخبار روز 1395/2/15
داستان بعثت پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله داستان بعثت پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله ماجرای بعثت پیامبر، با نقل های متفاوتی روایت شده است. چه سخنی رساتر و شیرین تر از بیان امام هادی علیه السلام که می فرماید: «هنگامی که محمد صلی الله علیه و آله ترک تجارت شام گفت و آنچه خدا از آن راه به وی بخشیده بودبه مستمندان بخشید ......