اخبار روز 1395/2/11
اولین جلسه ستاد توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز در سال جدید برگزار گردید اولین جلسه ستاد توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز در سال جدید برگزار گردید اولین جلسه ستاد توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز در سال جدید در محل معاونت فرهنگی دانشگاه باحضور چند تن از مسئولین این حوزه برگزار گردید
فضایل امام علی علیه السلام در آثار مخالفان فضایل امام علی علیه السلام در آثار مخالفان به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی اولین کارگاه فرهنگی آموزشی ویژه اعضاء هیات علمی از ساعت 14 الی 16 روز چهارشنبه 8/2/95 در محل سالن زکریای رازی دانشکده داروسازی برگزار گردید