اخبار روز 1395/2/7
سالروز شهادت استاد علامه شهید مطهری و روز معلم سالروز شهادت استاد علامه شهید مطهری و روز معلم در روز13بهمن 1298 شمسی، خدای کریم به عالم ربانی حاج شیخ محمد حسین مطهری و همسر مؤمنش ، سکینه ، فرزندی هدیه کرد که مرتضی نامیده شد