اخبار روز 1395/1/30
اولین جلسه معاونین دانشجوئی و فرهنگی دانشگاه در سال 95 تشکیل گردید اولین جلسه معاونین دانشجوئی و فرهنگی دانشگاه در سال 95 تشکیل گردید اولین جلسه هماهنگی معاونین دانشجوئی و فرهنگی دانشکده های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران در صبح روز دوشنبه سی ام فروردین ماه سال 1395 در محل سالن شورای معاونت فرهنگی دانشگاه برگزار گردید
سالروز ولادت تنها فرزند ارجمند امام رضا ع (جواد الائمه، محمدتقی ع) مبارک باد سالروز ولادت تنها فرزند ارجمند امام رضا ع (جواد الائمه، محمدتقی ع) مبارک باد سالروز ولادت تنها فرزند ارجمند امام رضا ع (جواد الائمه، محمدتقی ع) مبارک باد