اخبار روز 1395/1/25
اولین جلسه معاونت فرهنگی دانشگاه در سال جدید برگزار گردید اولین جلسه معاونت فرهنگی دانشگاه در سال جدید برگزار گردید در این جلسه پیرامون برنامه های مختلف و مباحث جدیدی در خصوص راهبردهای آینده فرهنگی در دانشگاه بحث و تبادل نظر شد ...