اخبار روز 1395/1/23
برگزاری دور جدید کارگاه های فرهنگی 95 ویژه اساتید هیئت علمی برگزاری دور جدید کارگاه های فرهنگی 95 ویژه اساتید هیئت علمی برگزاری کارگاه های فرهنگی ویژه اساتید هیئت علمی در اردیبهشت و خرداد 95
شهادت امام علی النقی(ع) تسلیت باد شهادت امام علی النقی(ع) تسلیت باد شهادت دهمین امام شیعیان تسلیت باد.