اخبار روز 1395/1/16
مسابقه بزرگ کتابخوانی ویژه مبعث حضرت رسول اکرم(صل اله علیه و آله و سلم) مسابقه بزرگ کتابخوانی ویژه مبعث حضرت رسول اکرم(صل اله علیه و آله و سلم) معاونت فرهنگی دانشگاه در نظر دارد به مناسبت مبعث حضرت رسول اکرم(صل اله علیه و آله و سلم) مسابقه بزرگ کتابخوانی را، ویژه اعضاء محترم هیئت علمی،کارکنان و دانشجویان برگزار نماید