اخبار روز 1394/11/28
جلسه مداحان دانشگاه با موضوع فاطمیه برگزار گردید جلسه مداحان دانشگاه با موضوع فاطمیه برگزار گردید جلسه آموزش مداحان دانشگاه مورخ 27/11 در نمازخانه معاونت فرهنگی در ساعت 9 الی 11 برگزار گردید