اخبار روز 1394/11/6
برگزاری کرسی آزاداندیشی توسط دانشکده فناوری نوین پزشکی برگزاری کرسی آزاداندیشی توسط دانشکده فناوری نوین پزشکی برای اولین بار در دانشگاه علوم پزشکی تهران کرسی آزاداندیشی، گفتگو پیرامون حکومت دینی برگزار می شود.