اخبار روز 1394/11/4
اولین اجلاس استانی نماز درتهران اولین اجلاس استانی نماز درتهران اولین اجلاس استانی نماز در تهران باحضور مسئولین استان و دانشگاهیان برگزار گردید.....