اخبار روز 1394/10/19
کارگاه تحلیل محیط ملی از جنبه اقتصاد ویژه اساتید هیئت علمی برگزار گردید کارگاه تحلیل محیط ملی از جنبه اقتصاد ویژه اساتید هیئت علمی برگزار گردید به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی شانزدهمین کارگاه آموزشی – فرهنگی به مدت 2 ساعت در سالن G6 سازمان مرکزی در روز چهارشنبه 16/10/1394 با عنوان تحلیل محیط ملی از جنبه اقتصاد با حضور جناب آقای دکتر خوش چهره برگزار گردید.