اخبار روز 1394/10/16
برگزاری اولین جلسه آموزشی  مداحان دانشگاه بعد از ماه محرم و صفر برگزاری اولین جلسه آموزشی مداحان دانشگاه بعد از ماه محرم و صفر برگزاری اولین جلسه مداحان بعد از ماه محرم و صفر صبح سه شنبه 15/10/1394 با حضور آقای اشتیاقی وجمعی مداحان دانشگاه در ساعت 9 لغایت 11 درنمازخانه معاونت فرهنگی برگزار گردید.