اخبار روز 1394/10/14
جنایتی که برای آل سعود بسیار گران تمام خواهد شد جنایتی که برای آل سعود بسیار گران تمام خواهد شد به روح پرفتوح شیخ نمر و یارانش درود می فرستیم و نیل به این فیض عظیم را به آن شهیدان و مسلمانان جهان تبریک عرض می کنیم و برای این موفقیت به دست آمده که همان عمل به قرآن و سیره ی نبوی در مبارزه با ظلم و ستم است بسیار خرسندیم.