اخبار روز 1394/10/5
پنجمین جلسه شورای فرهنگی در دی ماه برگزار گردید پنجمین جلسه شورای فرهنگی در دی ماه برگزار گردید جلسه شورای فرهنگی با حضور اعضاء و به ریاست آقای دکتر جعفریان، رئیس دانشگاه، در ساعت 14 روز چهارشنبه 2/10/94 در سالن شورای دفتر ریاست تشکیل شد.