اخبار روز 1394/10/1
جلسه معاونین فرهنگی در سال 94 جلسه معاونین فرهنگی در سال 94 به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی هفتمین جلسه معاونین فرهنگی دانشکده های دانشگاه چهارشنبه 25 آذر در سالن شورای معاونت فرهنگی برگزار شد