اخبار روز 1394/9/29
عناوین کارگاه های دی ماه 94 در معاونت فرهنگی عناوین کارگاه های دی ماه 94 در معاونت فرهنگی برنامه کارگاه های دی 94 به شرح زیر می باشد
کارگاه بازتاب پیامدهای انقلاب امام حسین (علیه السلام) برگزار گردید کارگاه بازتاب پیامدهای انقلاب امام حسین (علیه السلام) برگزار گردید به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی چهاردهمین کارگاه آموزشی – فرهنگی به مدت 2 ساعت در سالن آمفی تئاتر دانشکده بهداشت در روز چهارشنبه 25/9/1394 با عنوان بازتاب پیامدهای انقلاب امام حسین (علیه السلام) با حضور جناب آقای دکتر رجبی دوانی برگزار گردید.
هفتمین جلسه مسئولین فرهنگی به میزبانی مرکز طبی کودکان برگزارشد هفتمین جلسه مسئولین فرهنگی به میزبانی مرکز طبی کودکان برگزارشد هفتمین جلسه مسئولین فرهنگی به میزبانی مرکز طبی کودکان برگزارشد