اخبار روز 1394/9/25
برگزاری آخرین کارگاه  آموزشی – فرهنگی سبک زندگی برمبنا حیا ویژه کارکنان برگزاری آخرین کارگاه آموزشی – فرهنگی سبک زندگی برمبنا حیا ویژه کارکنان به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی آخرین کارگاه آموزشی – فرهنگی با امتیاز آموزشی ضمن خدمت جهت کارکنان به مدت 2 ساعت در سالن زکریای رازی دانشکده داروسازی در روز چهارشنبه 25/09/1394 با عنوان سبک زندگی برمبنای حیا با حضور حجت الاسلام و المسلمین باقرزاده برگزار گردید.