اخبار روز 1394/9/17
برگزاری اولین جلسه ستاد امر به معروف و نهی از منکر در معاونت فرهنگی دانشگاه برگزاری اولین جلسه ستاد امر به معروف و نهی از منکر در معاونت فرهنگی دانشگاه بررسی راهکارهای اجرایی و دستورالعمل ابلاغی وزارت بهداشت و درمان در مورد امر به معروف و نهی از منکر