اخبار روز 1394/8/30
دومین کارگاه عفاف و حجاب با امتیاز فرهنگی ویژه اساتید هیئت علمی دانشگاه برگزار شد دومین کارگاه عفاف و حجاب با امتیاز فرهنگی ویژه اساتید هیئت علمی دانشگاه برگزار شد یازدهمین کارگاه آموزشی – فرهنگی به مدت 2 ساعت در سالن G6 سازمان مرکزی در روز چهارشنبه 27/08/1394 با عنوان سبک زندگی برمبنای حیا با حضور حجت الاسلام بیاتی برگزار گردید.
کارگاه سبک زندگی بر مبنا حیا 2 ویژه کارکنان توسط معاونت فرهنگی دانشگاه برگزار شد کارگاه سبک زندگی بر مبنا حیا 2 ویژه کارکنان توسط معاونت فرهنگی دانشگاه برگزار شد به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی دومین کارگاه آموزشی – فرهنگی با امتیاز آموزشی ضمن خدمت جهت کارکنان به مدت 2 ساعت در سالن G6 سازمان مرکزی در روز چهارشنبه 27/08/1394 با عنوان سبک زندگی برمبنای حیا با حضور حجت الاسلام بیاتی برگزار گردید.