اخبار روز 1394/8/16
دهمین کارگاه  آموزشی – فرهنگی با عنوان سبک زندگی برمبنا حیا 1 ویژه اساتید برگزار گردید دهمین کارگاه آموزشی – فرهنگی با عنوان سبک زندگی برمبنا حیا 1 ویژه اساتید برگزار گردید دهمین کارگاه آموزشی – فرهنگی به مدت 2 ساعت در سالن G6 سازمان مرکزی در روز چهارشنبه 13/08/1394 با عنوان سبک زندگی برمبنای حیا با حضور حجت الاسلام بیاتی برگزار گردید.
برگزاری دومین کارگاه سبک زندگی برمبنا حیا ویژه کارکنان برگزاری دومین کارگاه سبک زندگی برمبنا حیا ویژه کارکنان دومین کارگاه آموزشی – فرهنگی به مدت 2 ساعت در سالن G6 سازمان مرکزی در روز چهارشنبه 13/08/1394 با عنوان سبک زندگی برمبنای حیا با حضور حجت الاسلام بیاتی برای کارکنان برگزار گردید.
دانشکده فناوری نوین مسابقه بزرگ کتابخوانی برگزار می کند دانشکده فناوری نوین مسابقه بزرگ کتابخوانی برگزار می کند دانشکده فناوری نوین مسابقه بزرگ کتابخوانی برگزار می کند
جلسه شورای معاونین دانشجویی فرهنگی دانشگاه در دانشکده پیراپزشکی برگزار شد جلسه شورای معاونین دانشجویی فرهنگی دانشگاه در دانشکده پیراپزشکی برگزار شد جلسه شورای معاونین دانشجویی فرهنگی دانشگاه با حضور دکتر باقرزاده، مدیر امور فرهنگی دانشگاه، معاونین دانشجویی و فرهنگی دانشکده ها و اعضای شورای فرهنگی دانشکده چهارشنبه 13 آبان 94 به میزبانی این دانشکده برگزار شد.