اخبار روز 1394/8/6
اولین کارگاه  آموزشی – فرهنگی  با عنوان عفاف و حجاب برگزار شد اولین کارگاه آموزشی – فرهنگی با عنوان عفاف و حجاب برگزار شد اولین کارگاه آموزشی – فرهنگی به مدت 2 ساعت در سالن شورا دانشکده بهداشت در روز چهارشنبه 06/08/1394 با عنوان سبک زندگی برمبنای حیا با حضور حجت الاسلام بیاتی برگزار گردید.