اخبار روز 1394/7/19
تجربه ساختار حقوقی جمهوری اسلامی در زمینه حقوق بشر تجربه ساختار حقوقی جمهوری اسلامی در زمینه حقوق بشر ششمین کارگاه آموزشی فرهنگی به مدت 2 ساعت در سالن شورا دانشکده بهداشت در روز چهارشنبه 15/07/1394 با عنوان تجربه ساختار حقوقی جمهوری اسلامی در زمینه حقوق بشر برگزار گردید.
مسابقه بزرگ کتابخوانی " مفاتیح الجنان"  ویژه محرم مسابقه بزرگ کتابخوانی " مفاتیح الجنان" ویژه محرم معاونت فرهنگی دانشگاه در نظر دارد به مناسبت ماه محرم و ایام سوگواری سیدالشهداء امام حسین (ع) مسابقه بزرگ کتابخوانی " مفاتیح الجنان" را ویژه اساتید، کارکنان و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران در تمامی مراکز دانشگاه برگزار می کند.