اخبار روز 1394/7/18
دوره های آموزشی- فرهنگی ماه آبان ویژه اعضا محترم هیئت علمی دوره های آموزشی- فرهنگی ماه آبان ویژه اعضا محترم هیئت علمی معاونت فرهنگی دوره های آموزشی- فرهنگی ماه آبان ویژه اعضا محترم هیئت علمی را برگزار می کند
اختتامیه نخستین جشنواره بین‌المللی نقاشی کودکان بیمار با حضور وزیر بهداشت برگزار شد اختتامیه نخستین جشنواره بین‌المللی نقاشی کودکان بیمار با حضور وزیر بهداشت برگزار شد در مراسم اختتامیه نخستین جشنواره بین‌المللی نقاشی کودکان بیمار بر «حمایت و تأمین سلامت روان کودکان بیمار » تاکید ویژه شد.