اخبار روز 1394/7/15
دانشکده فناوریهای نوین سمینار زندگی هدفمند (طراحی آینده) برگزار می کند دانشکده فناوریهای نوین سمینار زندگی هدفمند (طراحی آینده) برگزار می کند دانشکده فناوریهای نوین سمینار زندگی هدفمند (طراحی آینده) برگزار می کند
جلسه معاونین دانشچویی و فرهنگی دانشکده ها برگزار شد جلسه معاونین دانشچویی و فرهنگی دانشکده ها برگزار شد جلسه معاونین دانشچویی و فرهنگی دانشکده ها برگزار شد
نشست خبری نخستین جشنواره بین‌المللی نقاشی کودکان بیمار نشست خبری نخستین جشنواره بین‌المللی نقاشی کودکان بیمار نخستین جشنواره بین‌المللی نقاشی کودکان بیمار به‌منظور «حمایت و تأمین سلامت روان کودکان بیمار» با محوریت (سلامتی) در فرهنگسرای اندیشه در حال برگزاری است.