اخبار روز 1394/7/14
کارگاه آموزشی خانواده موفق با حضور دکتر شاهین فرهنگ در بیمارستان سینا برگزار شد کارگاه آموزشی خانواده موفق با حضور دکتر شاهین فرهنگ در بیمارستان سینا برگزار شد کارگاه آموزشی خانواده موفق به همت معاونت فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران با حضور اساتید، پرسنل، دانشجویان و مراجعین این مرکز در تالار امام حسین (ع) برگزار شد.
تقدیر از رئیس و مسئول امور فرهنگی بیمارستان بهارلو تقدیر از رئیس و مسئول امور فرهنگی بیمارستان بهارلو معاون فرهنگی و مدیر امور فرهنگی دانشگاه از رئیس و مسئول امور فرهنگی بیمارستان بهارلو تقدیر کردند.