اخبار روز 1394/6/23
علت نارضایتی صهیونیست ها از اوباما علت نارضایتی صهیونیست ها از اوباما نظرسنجی ها در سرزمین های اشغالی نشان می دهد اکثر شهرک نشینان یهودی اعتقاد دارند اوباما طرفدار اسرائیل نیست و حتی دشمن این رژیم نیز محسوب می شود