اخبار روز 1394/6/21
کارگاه چه چیزی تربیت نیست  توسط معاونت فرهنگی برگزار شد کارگاه چه چیزی تربیت نیست توسط معاونت فرهنگی برگزار شد سومین کارگاه آموزشی – فرهنگی به مدت 2 ساعت در سالن آمفی تئاتر دانشکده بهداشت در روز چهارشنبه 18/06/1394 با عنوان تربیت آسیب زا با حضور جناب آقای دکتر رکوفیان برگزار گردید.