اخبار روز 1394/6/9
روز مبارزه با تروریسم روز مبارزه با تروریسم منافقین هر از چندی در لندن، پاریس و واشنگتن نشست‌هایی دارند. در این نشست‌ها برخی اعضای کنگره آمریکا یا اعضای مجلس فرانسه و یا اعضای مجلس عوام انگلیس برای همراهی و همیاری با آنها در ترور شهروندان ایرانی و حمایت از تروریسم شرکت می‌کنند.
اولین کارگاه آموزشی و فرهنگی ویژه اعضا هیأت علمی را برگزار شد اولین کارگاه آموزشی و فرهنگی ویژه اعضا هیأت علمی را برگزار شد اولین کارگاه آموزشی و فرهنگی ویژه اعضا هیأت علمی در سال 94 با موضوع " تاریخ تحلیلی صدر اسلام (1)" برگزار شد.