اخبار روز 1394/5/31
اول شهریور زادروز حکیم بزرگ ایرانی ابوعلی سینا گرامی باد اول شهریور زادروز حکیم بزرگ ایرانی ابوعلی سینا گرامی باد امروز می خواهم داستانی از ابن سینا برایتان نقل کنم. داستانی که در دل خود پیچیده ترین اصول علم هیپنوتراپی را با ظرافت به کار برده است.