اخبار روز 1394/5/26
یهودیانی که از اسرائیل تا کانادا تحت تعقیب و آزارند یهودیانی که از اسرائیل تا کانادا تحت تعقیب و آزارند یهودیان لِو طاهور (Lev Tahor) – به معنای قلب مطهر یکی از فرقه‌های یهودیان ارتدوکس (یهودیان حریدی یا حاردی) هستند که بیش از سایر فرقه‌های یهودیان به آموزه‌ها و سنت‌های دین یهود و تورات وفادار مانده‌اند