اخبار روز 1394/5/25
جلسه مسئولین فرهنگی دانشگاه در معاونت بهداشت برگزار شد جلسه مسئولین فرهنگی دانشگاه در معاونت بهداشت برگزار شد جلسه مسئولین فرهنگی دانشگاه با حضور معاون فرهنگی و معاونین بهداشت و درمان در سالن جلسات معاونت بهداشت دانشگاه برگزار شد.
روایاتی از حضرت معصومه سلام الله علیها روایاتی از حضرت معصومه سلام الله علیها روایاتی از حضرت فاطمه معصومه (س) نقل شده است که از مقام علمی آن حضرت حکایت دارد؛