اخبار روز 1394/5/17
17 مرداد روز خبرنگار گرامی باد 17 مرداد روز خبرنگار گرامی باد هفدهم مرداد روز خبرنگار بر تمامی خبرنگاران ایرانی در سراسر جهان گرامی باد.