اخبار روز 1394/5/6
اسامی برندگان مسابقه کتابخوانی ویژه ماه مبارک رمضان اسامی برندگان مسابقه کتابخوانی ویژه ماه مبارک رمضان معاونت فرهنگی دانشگاه اسامی برندگان مسابقه کتابخوانی ویژه ماه مبارک رمضان با موضوع مناجات خمس عشر و دعای افتتاح را منتشر نموده است.