اخبار روز 1394/5/3
8 شوال سالروز تخریب بقیع / یوم الهدم 8 شوال سالروز تخریب بقیع / یوم الهدم 8 شوال سالروز تخریب بقیع / یوم الهدم
نشانه های خانواده خوشبخت را بشناسید نشانه های خانواده خوشبخت را بشناسید شاید بتوان گفت یکی از مولفه های خانواده خوشبخت این است که اعضا خانواده یکدیگر را درک کنند و پلکانی برای پیشرفت و ترقی همدیگر باشند.
مرداد پر رخداد مرداد پر رخداد از سال 58 که کومله‌ها سرزمین کردنشین میهن مان را ناامن کردند و خون‌ها ریختند تا سال 69 که آزادمردان اسیر در دست دیو پا به سرزمین کردنشین گذاشتند و بر خاکش بوسه زدند و سال‌ها دوری را به وصال رساندند و بازگشتند؛ مردادماه بسی روزها و واقعیاتی تکان‌دهنده در دل خود نهفته دارد.