اخبار روز 1394/4/7
برگزاری مسابقه کتابخوانی ویژه ماه مبارک رمضان با عنوان "مفاتیح الجنان" در معاونت فرهنگی دانشگاه برگزاری مسابقه کتابخوانی ویژه ماه مبارک رمضان با عنوان "مفاتیح الجنان" در معاونت فرهنگی دانشگاه معاونت فرهنگی همزمان با ماه مبارک رمضان، مسابقه کتابخوانی "مفاتیح الجنان" در دانشگاه برگزار می کند