اخبار روز 1394/4/1
سه شنبه ای دیگر با مداحان دانشگاه علوم پزشکی سه شنبه ای دیگر با مداحان دانشگاه علوم پزشکی برگزاری جلسه مداحان توسط معاونت فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران در نمازخانه ساختمان شفا
برگزاری سومین جلسه مسئولین فرهنگی بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزاری سومین جلسه مسئولین فرهنگی بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران سومین جلسه مسئولن فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران با جمعی از اعضای کمیته فرهنگی بیمارستان سینا و مسئولین فرهنگی بیمارستان های تابعه دانشگاه با حضور مدیر امور فرهنگی برگزار شد
نماهنگ سیل گنه با نوای حاج محمود کریمی نماهنگ سیل گنه با نوای حاج محمود کریمی نماهنگ زیبای سیل گنه (مناجات با خدا) با نوای حاج محمود کریمی تهیه شده از سایت فرهنگ نیوز