اخبار روز 1394/3/23
هشتمین کلاس آموزشی مداحان دانشگاه در نمازخانه معاونت فرهنگی برگزار شد هشتمین کلاس آموزشی مداحان دانشگاه در نمازخانه معاونت فرهنگی برگزار شد این جلسه که در تاریخ 94/03/19 روز سه شنبه از ساعت 8:30 الی 13 در نمازخانه معاونت فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار گردید......
چهارمین همایش طبیب روحانی چهارمین همایش طبیب روحانی حضرت آیت‌الله جوادی آملی در چهارمین همایش طبیب روحانی با اشاره به این نکته که مرگ مغلوب انسان الهی است، «یاد مرگ» را بهترین عامل در طب روحانی معرفی کرد.