اخبار روز 1394/3/2
امام حسین علیه السلام،گنجینه اسرار وحی امام حسین علیه السلام،گنجینه اسرار وحی قرآن و اهل بیت علیهم السلام همانند دو بال پرنده ای هستند که اگر هر دو یا یکی از آنها نباشد پرواز به سوی سعادت و کمال امکان پذیر نخواهد بود. معادله قرآن منهای اهل بیت و اهل بیت جدای از قرآن در قاموس تشیّع معنا ندارد. هر جا سخن از اهلبیت باشد پشتوانه آن کلام وحی است و اگر سخن از وحی است، مفسر و ترجمانی همانند اهل بیت علیهم السلام را می طلبد.