اخبار روز 1394/2/30
کلاس آموزش مداحی در تاریخ 29 اردیبهشت ماه برگزار شد کلاس آموزش مداحی در تاریخ 29 اردیبهشت ماه برگزار شد جلسه ای با هدف جشن های شعبانیه و موضوع سرود خوانی برپا گردید.