اخبار روز 1394/2/23
An Art Gallery as Big as a Megacity An Art Gallery as Big as a Megacity Over 700 artistic works from Iran and other countries have appeared on Tehran billboards to turn the capital into the world’s largest art gallery ever
برگزاری دومین جلسه مسئولین فرهنگی دانشگاه در مرکز قلب تهران برگزاری دومین جلسه مسئولین فرهنگی دانشگاه در مرکز قلب تهران جلسه مسئولین فرهنگی دانشگاه با هدف برنامه‌ریزی فرهنگی شش‌ماهه اول سال 94 برگزار شد.
شمشیر آل سعود بر گردن مختار زمانه شمشیر آل سعود بر گردن مختار زمانه در حالیکه ملک سلمان در چند ماه زمامداری خود، با اقدامات جنون آمیز خود، اوضاع نابسامان عربستان را بی ثباتر کرده، در اقدامی جدید قصد دارد حکم اعدام شیخ نمر را اجرایی کند.