اخبار روز 1394/2/21
تولید ثروت و بهره‌گیری صحیح از آن در قرآن تولید ثروت و بهره‌گیری صحیح از آن در قرآن به قارون می‌گویند: «وَابتَغِ فیما آتاکَ اللَّهُ الدّارَ الآخِرَةَ»؛ آنچه که خدا به تو داد، وسیله‌ به‌دست آوردنِ آخرت قرار بده، البته سهم خودت را هم فراموش نکن؛ «وَلا تَنسَ نَصیبَکَ مِنَ الدُّنیا» ولی تو نیز وسیله‌ای بشو که ثروت را به مردم نیازمند برسانی «أَحسِن کَما أَحسَنَ اللَّهُ إِلَیکَ».