اخبار روز 1394/2/19
آسیب‌شناسی بازی‌های رایانه‌ای بر سبک زندگی اسلامی آسیب‌شناسی بازی‌های رایانه‌ای بر سبک زندگی اسلامی بازی در فرهنگ اسلامی می‌تواند بستری باشد برای تربیت شدن، تجربه کردن و ارتباطات با بقیه و ما باید ببینیم چه کار کنیم که بچه‌هایمان هم بازی کنند و هم از این راه با این‌گونه مسائل آشنایی پیدا کنند.