اخبار روز 1394/2/15
اولین جلسه کمیته هماهنگی مراسم نیمه شعبان و ارتحال امام خمینی (ره) اولین جلسه کمیته هماهنگی مراسم نیمه شعبان و ارتحال امام خمینی (ره) به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی : اولین جلسه هماهنگی برنامه‌های مراسم‌ها نیمه شعبان و ارتحال امام خمینی (ره) با حضور نهادهای فرهنگی دانشگاه در معاونت فرهنگی برگزار شد.